GLEITMO HMP
固体干膜润滑剂

HMP 薄膜润滑剂 - GLEITMO® HMP 9020


产品简介

GLEITMO HMP 9020 由德国福斯润滑科技集团 (Fuchs Lubritech GmbH) 出品。本产品为量产化组件螺纹接触部位的披覆需求而研制。含特选二硫化钼固体润滑剂,可提供优异的抗摩擦薄膜润滑效果。完全符合 DIN EN 14399热浸镀锌紧固件润滑的要求。


应用范围

GLEITMO HMP 9020 特别适用于钢构螺栓、螺帽、风电用紧固件。


  • 温度范围 (润滑干膜): -40°C +120°C
  • pH值: 约 6


螺母

螺母

螺丝与螺栓

螺丝/螺栓